Wim Kok: de vakbondsmandie politicus werd

(tijd) - Wim Kok zag op 29 september 1938 het levenslicht in Bergambacht (provincie Zuid-Holland) als zoon van een timmerman. In Nijenrode behaalde hij een diploma in de bedrijfseconomie. Tussen 1961 en 1985 was Kok actief als vakbondsman, eerst bij de Bouwbond, nadien bij de socialistische vakcentrale NVV. In 1973 werd hij voorzitter van de NVV en na de fusie van de NVV met de katholieke vakcentrale NKV werd hij voorzitter van de FNV, de Federatie Nederlandse Vakvereniging. Tussen 1979 en 1982 was hij ook nog voorzitter van het EVV, het Europees Verbond van Vakverenigingen.In 1985 zette Kok zijn eerste stappen in de politiek. Hij werd lid van de Tweede Kamer voor de sociaal-democratische PvdA. Hij bleef dat tot in 1989. In dat jaar werd hij vice-voorzitter van de socialistische internationale en minister van Financiën (tot 1994) van Lubbers III, een regering van christen-democraten (CDA) en sociaal-democraten (PvdA).In 1994 kwam hij als minister-president aan het hoofd van Paars I, een coalitie van PvdA met de rechts-liberale VVD en de links-liberale D66. Voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog zaten de christen-democraten niet in de regering. In 1998 werd hij regeringsleider van Paars II. CP/BW