Wim Merckx ontkent afname fictieve facturen Stuyck

(tijd) - De Antwerpse zakenman, gewezen uitgever en handelsrechter Wim Merckx ontkent ooit fictieve facturen van Raoul Stuyck te hebben afgenomen. Merckx is een van 48 zakenmensen die volgende week in het proces-Stuyck voor de Correctionele Rechtbank van Antwerpen moeten verschijnen.Uitgaande van de dagvaarding voor deze rechtszaak blijkt dat verschillende ondernemingen waarin Merckx banden had, fictieve facturen van de Antwerpse PR-man Stuyck afnamen (zie Tijd van 2 mei). Het gerechtelijk onderzoek wees uit dat de fictieve facturen van Stuyck bedoeld waren om wit geld zwart te kleuren. Dat zwarte geld keerde terug naar zakenlui of diende voor partijfinanciering. Wim Merckx ontkent ooit maar één fictieve factuur van Stuyck te hebben afgenomen. 'Stuyck verleende diensten die hij factureerde. Het ging mijn inziens niet om fictieve diensten, noch fictieve facturen. Ik heb nooit één frank zwart geld terugbetaald gekregen', aldus Wim Merckx.