Advertentie
Advertentie

Windmolenparken in zee krijgen tegenwind

De aanvraag voor de milieuvergunning van de twee windmolenparken in zee, die de federale regering in concessie heeft gegeven, veroorzaakt veel controverse in de Belgische kuststreek. Het meest gehoorde tegenargument is dat de windmolens het zicht op de zee zullen vergallen. Maar dat is slechts een irrelevant detail in een discussie die gaat over s lands energiebevoorrading, de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, de bescherming van het mariene milieu en de toekomst van de visserij.