Winkelhuurprijzen in de zomer 1992

De huurprijzen voor winkels kenden een zeer wisselvallig verloop in de jongste zes maanden. In 27% van de bestudeerde straten zijn de huurprijzen gestegen; zes maanden geleden was dat maar voor 15% het geval. Daartegenover staat een daling van de huurprijzen in 17% van de gevallen, tegenover 15% een halfjaar geleden. In bepaalde straten, bijvoorbeeld in Brussel, stegen de huurprijzen, terwijl in andere bekende Europese winkelstraten de prijzen verder teruglopen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Rue de Passy in Parijs, waar de huurprijzen vorig jaar met 30% daalden. Kings Road en Oxford Street in Londen tekenden dalingen met respektievelijk 23 en 10% op. Voor het eerst werd de Oosteuropese markt in de studie opgenomen.