Winkelketens van Spector mikken voluit op digitale spin-offs van klassieke zilverfotografie

(tijd) - Volgens het fotobedrijf Spector is het gevaar dat de klassieke zilvertechnologie in de fotografie zou worden verdrongen door de digitale camera, volledig geweken. Spector verwacht wel dat de digitale bewerking van beeldmateriaal een grote toekomst voor zich heeft. Voor gespecialiseerde fotowinkels gaat straks dan ook een almaar belangrijker wordende markt open. Spector wil die trein niet missen. Men rekent daarbij op de winkelketens Photo Porst (Duitsland), Föfoto (Hongarije) en Photo Hall (België) die vorig jaar werden overgenomen. De ketens werden ondergebracht in een nieuwe retaildivisie. Vorig jaar kon Spector een historische slag slaan door de overname van de bijna failliete Zwitserse holding Interdiscount, de moedermaatschappij van de drie hoger genoemde winkelketens. Met de overname haalde Spector nieuw werk binnen voor zijn fotolabo's, maar niet minder belangrijk was de positie die men in de kleinhandel verwierf. Het directe contact dat men via de overgenomen ketens heeft met de eindgebruiker, biedt interessante groeimogelijkheden.