Winkelmarkt blijft expansief gericht in kleinere steden

ANTWERPEN (tijd) - De Belgische winkelmarkt werd in 1995 net als voorheen op de beste of betere locaties beheerst door buitenlandse distributiebedrijven, zegt het jaarverslag van Immobiliën Hugo Ceusters. Daarin wordt eveneens opgemerkt dat in nieuwe commerciële centra buiten de stadscentra gemiddeld betere resultaten werden gehaald dan in vele binnenstedelijk gelegen winkelcentra. Een en ander liet zich vooral gevoelen in de stedelijke handelsgalerijen, waarvan verschillende onder desinteresse leden.De stedelijke handelsgalerijen kampten met het nieuwe winkelgebeuren aan de periferie en met de schaalvergroting van de winkelmarkten, terwijl de zelfstandige ondernemingen maar een schaarse interesse betoonden. De teleurgang van sommige vanouds bekende Brusselse handelsgalerijen nabij de Louizalaan noemt Ceusters illustratief.