Winst Axa België stijgt met 71 procent tot 1,5 miljard

BRUSSEL (tijd) - De verzekeringsgroep Axa België, die deel uitmaakt van de gelijknamige Franse groep, realiseerde in 1996 een premieomzet van 21,46 miljard frank tegen 20,96 miljard in 1995. De stijging met 2,4 procent verbergt echter een forse groei van de premieontvangsten in het levensverzekeringsbedrijf met 25 procent en een daling van 4 procent in het schadebedrijf. De gecombineerde nettowinst van de vier maatschappijen die samen Axa België vormen, steeg met maar liefst 71 procent tot 1,46 miljard frank.Sinds eind 1996 is Axa Belgium, de spilvennootschap van de Axa Groep in België, niet meer genoteerd op de beurs van Brussel. Het openbaar bod tot omruiling van de aandelen Axa België door aandelen van de Franse moedervennootschap Axa SA werd een succes. Momenteel vertoeft amper nog een half procent van de aandelen in het publiek. 'Binnenkort wordt een bijzondere algemene vergadering gehouden om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam', verklaarde gedelegeerd bestuurder Patrick de Courcel gisteren tijdens de voorstelling van de jaarresultaten. Axa SA bezit nu rechtstreeks 26,8 procent van Axa Belgium NV en onrechtstreeks 72,6 procent via de Belgische tussenholding Finaxa Belgium. Deze holding controleert ook voor de volle 100 procent de rechtsbijstandverzekeraar Juris. De Kortrijkse Verzekering die exclusief op de West-Vlaamse markt gericht is, is een dochterbedrijf van Axa Belgium. De vierde verzekeringsonderneming van de groep, de kleine Patronale Onderlinge, is een onderlinge verzekeringsvereniging die commercieel wel tot de groep wordt gerekend, maar eigendom is van de aangesloten werkgevers-verzekerden.