Winst Belgische industrie en handel stijgt in 99

(tijd) - De omzet en de winst van de 29.143 industriële en commerciële Belgische vennootschappen in de jongste uitgave van de Trends Top 30.000 stegen in 1999. Door de vermindering van de meerwaarden viel de winst bij de holdings dan weer terug.De gezamenlijke omzet van de bedrijven die zijn opgenomen in de Top 30.000 steeg over 1999 met 4,6 procent tot 16.135 miljard frank. De gezamenlijke winst steeg met liefst 25 procent tot 796 miljard frank. Maar een deel van die winst is kunstmatig opgeblazen door meerwaarden. De reële groei bedraagt 43 miljard frank ofwel 6,75 procent.Zo haalden de Frans-Belgische petroleummaatschappij TotalFina en dochter PetroFina door meerwaarden op de verkoop van activiteiten samen 80 miljard frank aan inkomsten. Bij de financiële diensten was Petercam goed voor een meerwaarde van 11 miljard, terwijl ook de coördinatiecentra hun winst zagen stijgen van 115 naar 140 miljard frank.De winst van de financiële instellingen stabiliseerde in 99 op 185 miljard frank. De onderlinge verdeling onderging wel een wijziging: in 1999 boekten de banken een winst van 105 miljard, terwijl de verzekeringsmaatschappijen het moesten stellen met 80 miljard. Een jaar voordien was het net omgekeerd.De grote verliezers zijn de holdings. In 1998 waren de 324 holdings uit de Top 30.000 nog goed voor een spectaculaire winst van 720 miljard frank, toen zelfs 83 miljard meer dan de industriële en commerciële vennootschappen samen. Een jaar later is de totale winst van de holdings teruggevallen naar een normaler peil van 593 miljard frank.