Winst Bemat daalt met een kwart

(tijd) - Bouwgroep Bemat behaalde vorig jaar een nettowinst van 23,11 miljoen fr., tegen 31,16 miljoen in '94. Het bedrijfsresultaat zakte van 41,08 miljoen naar 29,68 miljoen fr., een terugval met 27,76%. De omzet zakte met 8,62% van 581,45 miljoen naar 531,31 miljoen fr. Voor belastingen daalde de winst met 10,70 miljoen fr. en belandde op 41,58 miljoen fr. Het resultaat werd ongunstig beïnvloed door een verhoging van de voorziening voor risico's en lasten van 10,84 miljoen fr. De voorziening steeg op een jaar tijd van 62,54 miljoen tot 73,38 miljoen fr. Er kon versneld worden afgeschreven overeenkomstig de beslissingen van het Waals Gewest in het kader van de wetten op economische expansie. Het orderboekje van Bemat hield op 15 maart 1996 580 miljoen fr. aan bestellingen in, tegen 460 miljoen een jaar geleden. De raad van bestuur stelt voor een nettodividend van 437 fr. uit te keren, vergeleken met 430 fr. in 1994.