Winst British Petroleum een kwart lager

(tijd) - De winst voor uitzonderlijke posten van de Britse oliemaatschappij British Petroleum (BP) groeide het afgelopen jaar met 36 procent tot 2,013 miljard pond. BP schrijft de winstgroei toe aan kostenbesparingen, hogere olieprijzen en stevige marges in de petrochemie. In deze resultaten zijn eenmalige afschrijvingen, in hoofdzaak voor de geplande sluiting en verkoop van olieraffinaderijen, niet inbegrepen. De eenmalige lasten bedragen 893 miljoen pond, waardoor de winst na eenmalige lasten ten opzichte van '94 een kwart lager uitvalt.Onder druk van de goede courante resultaten verhoogt BP het kwartaaldividend van 3,0 pence tot 4,25 pence per aandeel. Het totale dividend stijgt daardoor van 10,5 tot 15,25 pence per aandeel.