Winst Food Lion springt naar recordhoogte

(tijd) - Food Lions nettowinst is over het derde kwartaal naar een recordhoogte van 72,8 miljoen dollar gestegen. De omzet van de grootgutter uit het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten steeg met 0,5 procent tot 2,379 miljard dollar. De sluiting van winkels in het Zuidwesten eind vorig jaar en een wijziging van de belastingvoet werden mee in rekening gebracht van de resultaten over het derde kwartaal van 1997 om een betere vergelijking te kunnen maken.Vergeleken met de resultaten over het derde kwartaal van 1997 is de rendabiliteit van Food Lion met rasse schreden verbeterd. In de resultaten over het derde kwartaal is echter een uitzonderlijke last van 58,8 miljoen dollar inbegrepen voor de sluiting van winkels in het Zuidwesten van de VS eind vorig jaar. Als de omzet van de gesloten winkels en die van de dit jaar geopende winkels niet wordt meegeteld steeg de omzet met 2,1 procent. Met de nieuwe winkels erbij gerekend, dikte de omzet met 5,5 procent aan.