Advertentie
Advertentie

Winst groeit bij Crédit Lyonnais Belgium

(tijd) - In een korte mededeling maakt Crédit Lyonnais Belgium (CLB) bekend een winstgroei over 1992 te verwachten van 12 procent. De netto-winst zal daarmee de kaap van 1 miljard frank overschrijden. Midden vorig jaar maakte de bank reeds een halfjaarlijkse winstgroei bekend van 10 procent. Toen ook werd het vooruitzicht geponeerd de kaap van 1 miljard winst te overschrijden. In 1991 behaalde CLB een netto-winst die met 955 miljoen frank zo'n 16 procent hoger lag dan in 1990. CLB maakt geen gegevens bekend inzake winstverwachting voor 1993. Wel werd eerder dit jaar duidelijk dat de bank agressief blijft werken op het front van de spaarboekjes. De bank lanceerde immers een hoogrentend spaarboekje dat in de uitwerking van zijn hoogrentend tarfief niet langer gebonden is aan een minimumdrempel.