Winst Harmony liep tijdens het jongste kwartaal terug

JOHANNESBURG/TORONTO (reuter) - De winst van de vier goudmijnen van Rand Mines daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 36,8 procent tegenover het laatste kwartaal van '89. De winst van Harmony liep met 18 procent terug, terwijl die van Blyvooruitzicht met maar liefst 442 procent vermeerderde. Daarnaast werd bekend dat de arbeiders van de Canadese goudmijn David Bell instemden met een loonverhoging van 21,8 procent in de loop van de komende drie jaar. Corona Corp., dat binnenkort op de Brusselse beurs wordt genoteerd, bezit 50 procent van David Bell.