Winst Hessenatie valt terug op 112 miljoen frank

(tijd) - Hessenatie NV heeft in 1991 bij een omzet van 10.193 miljoen fr. een winst uit de gewone bedrijfsuitoefening van 115,37 miljoen fr. gerealizeerd. In 1990 leverde een omzet van 9.568 miljoen fr. een bedrijfswinst op van 36,106 miljoen fr. Er is een te bestemmen winst na belastingen van 112,5 miljoen fr., te vergelijken met de 314.473.000 fr. over 1990.