Winst in '95 voor Bond Beter Leefmilieu

(tijd) - Bij de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL), waaronder 118 verenigingen schuil gaan, lagen de inkomsten vorig jaar een heel stuk hoger dan de uitgaven.