Winst Japanse banken in vrije val

TOKIO (reuter) - Een aantal Japanse banken en kredietverschaffers zagen in de eerste helft van het lopende boekjaar hun winst aanzienlijk afnemen. Dat wordt toegeschreven aan gestegen rentetarieven en een afroming van het rendement van de ontleningen. Als gevolg hiervan worden ook de vooruitzichten voor het volledige jaar naar beneden toe herzien.