Winst maar geen uitkering voor Gouffre

(tijd) - Over het boekjaar 1988 werd door de Henegouwse steenkoolmijnvennootschap Gouffre, reeds jarenlang in vereffening, een winst gerealizeerd van 1,3 mijoen fr. op een balanstotaal van 158,4 miljoen fr.