Winst Nationale Bank stijgt met 1 procent

(tijd) - De winst van de Nationale Bank steeg in 2002 met 1 procent tot 107 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag. De vermindering van de rentebaten werd gecompenseerd door de lagere overdrachten aan de staat, die met 53 procent verminderden tot 308 miljoen. Het valt op dat het jaarverslag nergens expliciet verwijst naar het conflict met een groep minderheidsaandeelhouders.