Advertentie
Advertentie

Winst niet-financiële bedrijven stijgt met 6 procent in 2000

(tijd) - De nettowinst van de Belgische niet-financiële vennootschappen groeide in 2000 met 5,9 procent tot 22,85 miljard euro (922 miljard frank). Dit blijkt uit een studie die de Nationale Bank in haar Economisch Tijdschrift publiceert. De stijging van de winst is de kleinste sinds 1996.Het nettobedrijfsresultaat nam toe met 10,9 procent omdat de toegevoegde waarde meer steeg dan de bedrijfskosten. De financiële resultaten daalden. Dit was te wijten aan lagere opbrengsten uit deviezentransacties en waardeverminderingen. Het is de eerste keer in jaren dat de financiële resultaten verminderden. Toch leverden ze nog een positieve bijdrage van 3 miljard euro tot de winst. De financiële resultaten zijn positief voor de grote ondernemingen en negatief voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs).De uitzonderlijke resultaten groeiden tot 6,2 miljard euro. De spectaculaire toename sinds 1994 is te danken aan meerwaarden bij fusies en overnames. De matige stijging van de financiële en uitzonderlijke resultaten verklaart waarom de nettowinst slechts met 5,9 procent toenam.De rendabiliteit daalde tot 8,4 procent tegenover 9,2 procent in 1999. Deze achteruitgang is uitsluitend te wijten aan de grote ondernemingen.De verwerkende nijverheid hield de kosten beter onder controle dan de dienstensector. Vooral de chemie en metaalverwerking profiteerden ten volle van de hoogconjunctuur. Het nettobedrijfsresultaat van de sector vervoer en communicatie zakte echter met 55 procent.