Winst Nike 12% hoger

BEAVERTON (reuter) - De winst van het Amerikaanse sportartikelenbedrijf Nike steeg in het derde kwartaal met 12 %. De nettowinst bedroeg 70,68 miljoen dollar (63,10). De omzet steeg in het kwartaal met 39 % tot 802,20 miljoen dollar. Elke afdeling droeg bij tot de omzetgroei. In negen maanden kwam de nettowinst op 228,40 miljoen dollar (175,73). De omzet steeg van 1,62 miljard tot 2,28 miljard dollar. Nike merkt op dat de verkoopkosten in het jongste kwartaal met 22,7 % toenamen als gevolg van de wereldwijde lancering van een nieuwe schoen, de Air 180. In het vierde kwartaal zal een agressieve reklamecampagne worden voortgezet.