Winst Pharmacia & Upjohn 11,5 procent lager

STOCKHOLM (reuter/bloomberg/tijd) - De farmagroep Pharmacia & Upjohn boekte in het eerste boekjaar na de fusie een geconsolideerde winst van 739 miljoen dollar (goed 22 miljard frank). De groep fusioneerde vorig jaar in november. Uit pro-forma-rekeningen over 1994 blijkt dat de fusiegroep in dat jaar een winst van 835 miljoen dollar gerealiseerd zou hebben. De winstdaling met 11,5 procent is mee het gevolg van de uitzonderlijke provisie ten belope van 242 miljoen dollar, die werd opzij gezet voor de integratie van beide bedrijven.Voor dit jaar verwacht de directie van het Zweeds/Amerikaans bedrijf, dat voortaan vanuit Londen opereert, een forse groei van omzet en vooral van de winst door de sterk vergrote marketingcapaciteiten van de fusiegroep. Pharmacia & Upjohn zal sterker dan voorheen blijven investeren in nieuwe produkten, aldus voorzitter John Zabrinkie gisteren bij de bekendmaking van de eerste jaarresultaten.