Winst Powergen boven verwachtingen

LONDEN (reuter) - Powergen, de Britse elektriciteitsmaatschappij die in maart werd geprivatizeerd, behaalde in het afgelopen boekjaar een winst vóór belasting tegen aktuele kosten van 300,7 miljoen pond, terwijl eerder een winst van 293 miljoen pond in het vooruitzicht werd gesteld. Een vergelijking van de resultaten van Powergen is niet eenvoudig omdat de privatizering voor ingrijpende veranderingen heeft gezorgd. De bedrijfswinst vóór uitzonderlijke posten kwam op 266,5 miljoen pond, tegenover 390,7 miljoen een jaar eerder. Er werden uitzonderlijke verliezen van 25,6 miljoen pond (-170,1) en 54,4 miljoen (-185,8) geleden. De omzet steeg van 2,61 miljard tot 2,65 miljard pond. De herschatte winst na belasting bedraagt 180 miljoen, terwijl eerder 172 miljoen werd voorspeld.