Winst Rodamco Europe stijgt met 10 procent

(tijd) - De Nederlandse vastgoedinvesteerder Rodamco Europe realiseerde in het eerste halfjaar een groei van de nettowinst met 9,9 procent. De nettowinst bedroeg 155 miljoen euro. Het resultaat werd vooral bereikt door een stijging van de netto huurinkomsten met 5,1 procent en door een daling van de netto rentelasten met 12,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.