Winst Royale Belge en Axa Belgium naar topniveau door meerwaarden

BRUSSEL (tijd) - De Belgische verzekeringsondernemingen van de Franse verzekeringsgroep Axa hebben in het eerste halfjaar van 1998 een bijzonder forse winstgroei gerealiseerd. De premieomzet van Axa Belgium daalde gevoelig met 4,4 procent terwijl Royale Belge in België met 4,5 procent vooruitging in het levenbedrijf en met 3,3 procent in het schadebedrijf. De nettowinst van de Royale Belge Groep wipte 74,7 procent hoger tot 10,12 miljard frank maar Axa Belgium deed het nog beter met een winstgroei van 129 procent tot 1,93 miljard frank.Een flink deel van de winst kwam voort uit gerealiseerde meerwaarden. 'Daarom kan het resultaat niet zomaar geëxtrapoleerd worden voor het hele jaar. De vooruitzichten zijn echter goed', onderstreepte gedelegeerd bestuurder Patrick de Courcel. Groep Royale Belge publiceerde donderdag nog geen geconsolideerde resultaten voor de hele Axa-groep in de Benelux. De verwerving door Royale Belge van Axa Belgium en zijn dochtermaatschappijen De Kortrijkse Verzekering, Juris en De Patronale Onderlinge dateert pas van de maand juli. Dat is ook het geval voor de Luxemburgse dochtermaatschappijen van Axa (Axa Assurances Luxembourg). In het tweede halfjaar komt er wel een volledige consolidatie. Begin 1999 volgt de juridische fusie van Axa Belgium NV met Royale Belge, de moedervennootschap van de gelijknamige groep, maakte gedelegeerd bestuurder Patrick de Courcel bekend. Royale Belge verhoogde begin juli ook zijn belang in zijn Nederlandse dochterholding UAP-NRB van 51 tot 94,1 procent. Die holding heet nu trouwens Axa Nederland BV en werd in het voorjaar al uitgebreid met Axa Levensverzekeringen. Op jaarbasis zal de 'nieuwe' groep Royale Belge een bijzonder stevige geconsolideerde omzetgroei laten zien. In het eerste halfjaar realiseerde groep Royale Belge een premieomzet van 60,278 miljard frank tegen 12,32 miljard voor Axa Belgium.