Advertentie
Advertentie

Winst Van der Hoop Effektenbank stijgt

AMSTERDAM (fda) - De netto-winst van Van der Hoop Effektenbank over het boekjaar 1992 steeg ten opzichte van 1991 met ruim 1 miljoen gulden en komt uit op 1,779 miljoen. Over 1992 klommen de intrestbaten met 60 procent ten opzichte van 1991. Deze ontwikkeling is het gevolg van de stijging van rente-inkomsten direkt gekoppeld aan het effektenbedrijf, van een toename van de kredietportefeuille en van een suksesvol deposito-beleid, aldus Van der Hoop.