Winst van Du Pont daalt

(fda) - De Amerikaanse onderneming Du Pont heeft in het eerste kwartaal van 1992 een nettowinst geboekt van 482 miljoen dollar tegen 590 miljoen in dezelfde periode van 1991. Per aandeel komt dit neer op een winst van 0,71 tegen 0,88 dollar. De omzet van Du Pont is afgenomen van 9,7 tot 9,2 miljard. De daling van de omzet is te wijten aan het onderbrengen van de steenkoolaktiviteiten in een aparte joint venture.