Winst van Noordstar klimt 17 procent hoger

(tijd) - De verzekeringsmaatschappij Noordstar heeft vorig boekjaar een nettowinst gerealizeerd van 233 miljoen fr. Dat is 17% meer dan het voorgaande jaar. In de twee voorbije boekjaren is de winst van de maatschappij met 49% toegenomen. Noordstar vierde eind 1994 haar 75-jarig bestaan en keert dit jaar een extra jubileumdividend uit van 100 fr. netto waardoor het totale nettodividend wordt verhoogd tot 1.150 fr. voor de gewone aandelen en 1.284 fr. voor de FV-aandelen.De maatschappij haalde vorig boekjaar een premieomzet van 3,857 miljard fr. tegen 3,697 miljard fr. in 1993. De stijging van 4,3% is de resultante van verschillende bewegingen. Enerzijds groeide de premieomzet dank zij de integratie van de verzekeringsportefeuille van dochterbedrijf AMID maar anderzijds werden minder risico's van andere verzekeraars herverzekerd en trad Noordstar strenger op bij aan de aanneming van nieuwe risico's. De gekonsolideerde premieomzet klom van 3,9 naar 4,03 miljard fr. Die bracht een nettowinst op van 304 miljoen fr. waarvan 301 miljoen fr. toekomt aan de groep. Noordstar konsolideert de dochterbedrijven Amid, Jemano en Metrofina voor de volle 100%. Euromex waarin Noordstar en verzekeraar Mercator elk 50% bezitten, wordt evenredig gekonsolideerd; de helft van de activa en passiva en de helft van de resultatenrekening worden opgenomen in de eigen rekeningen. De deelneming van 25% die Noordstar bezit in Mercator wordt gekonsolideerd volgens de vermogensmutatiemetode. Noordstar brengt enkel 25% van de boekwaarde van Mercator en 25% van de nettowinst in rekening. De NV Amid die voortaan een rol speelt als investerings- en dienstenbedrijf boekte dank zij de overdracht van de portefeuille een meerwaarde van 63 miljoen en een nettowinst van 65 miljoen fr. Rechtsbijstandverzekeraar Euromex groeide fors en boekte een premieomzet van 366 miljoen fr en een nettowinst van 4 miljoen fr.