Advertentie
Advertentie

Winst van Telinfo stijgt met 28 procent

HAASRODE (tijd) - Voorzitter John Cordier van Telinfo toonde zich zeer tevreden over de resultaten van zijn groep in 1997. 'Onze bedrijfsopbrengsten zijn met 17 procent gegroeid. Dat is beduidend meer dan de groei van de markt met 13 procent. De courante winst na belastingen is met 26 procent toegenomen tot 290 miljoen frank. De nettowinst met 28 procent tot 282 miljoen frank. Ondanks de zware kapitaalverhoging van 1,9 miljard frank is er geen winstverwatering geweest. De courante winst per aandeel steeg van 43 frank naar 45 frank', aldus voorzitter John Cordier.De omzet steeg in 1997 met 16 procent tot 7,5 miljard frank. Het aandeel van de Benelux daalde van 80 procent naar 76 procent. De Europese Unie (vooral dank zij Frankrijk, Italië en Spanje) ging van 18 naar 20 procent. Het aandeel van de landen buiten de Europese Unie nam toe van 2 procent naar 4 procent. Mede door de acquisities en de expansie in Azië moet het aandeel van de omzet buiten de Benelux snel toenemen. 'In januari heeft die trend zich duidelijk doorgezet. We hebben zonet ook een bestelling van 2,2 miljoen dollar kunnen binnenhalen bij de Wereldgezondheidsorgansiatie voor een ATM-netwerk en diensten'.