Advertentie
Advertentie

Winst Volker Stevin stijgt met 6 procent

(tijd) - De Nederlandse bouwgroep Koninklijke Volker Stevin boekte over het boekjaar 1993 een winst na belasting van 42,6 miljoen gulden, een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van het nettoresultaat over het jaar 1992. De winst per gewoon aandeel stijgt van 8,23 tot 8,92 gulden. De omzet bleef zowat gelijk op 2,246 miljard gulden. De omzet in Nederland nam toe tot 1,833 miljard gulden, die in het buitenland viel terug tot 413 miljoen gulden. De voorgenomen toetreding van Bouwbedrijven Jonen BV zal de ontwikkeling van omzet en resultaat in positieve zin beïnvloeden, aldus de mededeling van Volker Stevin. Mede op grond daarvan verwacht Volker Stevin dat het resultaat in 1994 hoger zal uitkomen dan in 1993.