Winst Wereldhave Belgium daalt

(tijd) - De vastgoedbevak Wereldhave Belgium behaalde over het eerste kwartaal 2003 een nettoresultaat van 4,5 miljoen euro, tegen 4,9 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op 0,84 euro, vergeleken met 0,92 euro in 2002. De brutohuurinkomsten bedroegen 4,8 miljoen euro, tegen 5,4 miljoen euro. De daling van de brutohuurinkomsten met 0,6 miljoen euro is voornamelijk een gevolg van de verkoop van het gebouw Monnaie House in september 2002 en de huurvrije periode in het Madou-gebouw gedurende het eerste kwartaal van 2003. Het operationeel resultaat is ten opzichte van het eerste kwartaal 2002 met 0,4 miljoen euro gedaald. De marktwaarde van de portefeuille bedraagt 301,2 miljoen euro. Wereldhave Belgium stelt dat de zwakke economie een weerslag heeft op de leegstand en de markthuurprijzen. Dit heeft een vertraging in de verhuur van de gebouwen aan de Medialaan in Vilvoorde en De Veldekens in Berchem (Antwerpen) tot gevolg.