Winstcijfers banken en verzekeraars worden volatieler

(tijd) - De Europese financiële instellingen staan voor de ingrijpendste boekhoudkundige verandering uit de geschiedenis. Nieuwe boekhoudregels per 1 januari 2005 moeten de vergelijkbaarheid van de cijfers vergroten. Maar doordat bijna alles tegen marktwaarde moet worden gewaardeerd, worden de winstcijfers in de toekomst aanmerkelijk volatieler. Daardoor neemt de voorspelbaarheid af en de onzekerheid toe. Sectoranalyse