Advertentie
Advertentie

Winstcijfers wakkeren syndicale appetijt aan

(tijd) - Ook in syndicale kringen leest men de publicaties van de Nationale Bank met aandacht. Dat geldt zeker voor een recente analyse waaruit blijkt dat de Belgische ondernemingen hun nettowinst in 1997 met 38 procent zagen toenemen. Het ACV laat verstaan dat die inzichten moeilijk los kunnen worden gezien van de lopende CAO-onderhandelingen. In het decembernummer van haar Economisch Tijdschrift besluit de Nationale Bank uit een analyse van de jaarrekeningen dat de bedrijven in 1997 hun winst na belastingen met 38 procent zagen toenemen (Tijd van 22-12-'98). Die wetenschap is ondertussen ook opgedoken in een nota van de ACV-studiedienst, die op zijn beurt de weg naar de media vindt. De ACV-medewerkers wijzen er op dat de nettobedrijfswinsten een stuk sneller stijgen dan de winsten voor belastingen (+20 procent). In de meeste sectoren steeg de toegevoegde waarde ook sneller dan de personeelskosten. In de verwerkende nijverheid bedraagt de verhouding 4,1 versus 1,6 procent. 'Matige loonstijgingen, samen met verdere herstructureringen van de werkgelegenheid zijn wellicht de achtergrond hiervan', zo besluiten de ACV-studaxen. Het rendement op eigen vermogen (dus na belastingen) is in 1997 gestegen tot boven de 8 procent. 'Een schitterend resultaat', zo besluit de ACV-nota, al wordt erkend dat een kwart van de grote en 30 procent van de kleine bedrijven nog steeds verlies maakt.