Advertentie
Advertentie

Winstdaling bij Casino

PARIJS (reuter) - De nettowinst van de Franse supermarktgroep Casino daalde in 1990 met 29% tot 388 miljoen Fr.fr. De gekonsolideerde omzet bedroeg 44,9 miljard Fr.fr. tegenover 35,1 miljard in 1989. De winstdaling werd veroorzaakt door de afdeling distributie. De afdelingen produktie en restauratie presteerden beter. De uitzonderlijke kosten lagen hoger door een programma van personeelsafvloeiingen en de opening van 50 zaken in Frankrijk en de Verenigde Staten.