Advertentie
Advertentie

Winstdeelneming wordt belangrijke faktor in loonbeleid binnen Emu

De studiedag, die sprekers en deelnemers uit heel Europa bijeenbracht, werd georganizeerd door het "Onderzoekscentrum voor Financiële Participatie' van de UFSAL (dat geleid wordt door prof. Francine Van den Bulcke) en de "International Association for financial participation' in samenwerking met de Financieel Ekonomische Tijd.