Advertentie
Advertentie

Winsten op peil houden

(van onze medewerker) In tijden van ekonomische recessie is het voor vele ondernemingen een zware opgave om de winsten op peil te houden. Omdat het vertrouwen van de schuldeisers in de onderneming een van de fundamenten is voor het voortbestaan van de zaak, is het belangrijk een goede resultatenrekening te publiceren. Bij een dalende omzet kan dit alleen maar door iets te doen aan de kostenzijde - veelal conform de wet overigens - die een verkeerd beeld van de rendabiliteit van de onderneming geven. 1. Zo is het mogelijk bepaalde kosten te aktiveren. Het betreft kosten die weliswaar een meerwaarde kunnen geven aan het bedrijf, maar toch niet resulteren in een toename van zijn tastbare aktiefbestanddelen. We denken aan herstruktureringskosten en meer algemeen aan kosten die ten goede komen aan meerdere boekjaren. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de uitgaven gedaan in het kader van een doorlichting van het bedrijf met het oog op meer efficiënte produktiemetoden of nog de kosten van een uitgebreid marktonderzoek dat moet leiden tot verruiming van de kliënteel of minstens tot het behoud ervan.