Advertentie
Advertentie

Winstgroei van UAP bereikt doelstellingen niet

(tijd) - De winstgroei van 30 procent die de Franse verzekeraar UAP zich voor de zomer nog tot doel had gesteld, zal dit jaar niet bereikt worden. Dat is duidelijk nu de resultaten over de eerste zes maanden zijn gepubliceerd. De winst liep met 21 procent terug tot 853 miljoen Franse frank. UAP-topman Jacques Friedmann beklemtoonde in zijn kommentaar bij de cijfers echter wel dat er over het hele boekjaar 1994 een vooruitgang zal zijn tegenover de 1,4 miljard Franse frank winst over 1993.Het winstcijfer over het eerste halfjaar van 1994 is in feite het resultaat van twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds is er een duidelijke verbetering van de verzekeringsaktiviteiten op het niveau van de technische resultaten. Die vooruitgang heeft zich vertaald in een verbetering van de verhouding schadegevallen/premies. Over het eerste halfjaar 1994 beloopt die 77 procent tegenover 81 procent het jaar voordien. Nog een reden om tevreden te zijn is dat de buitenlandse dochtermaatschappijen zich in gunstige zin ontwikkelen. In Groot-Brittannië heeft de specialist in levensverzekeringen Sun Life goede prestaties afgeleverd in een uiterst moeilijke markt, terwijl in Duitsland Colonia in lijn met de rest van de markt is geëvolueerd.