Advertentie
Advertentie

Winstmetronoom van KB blijft onverstoorbaar

BRUSSEL (tijd) - Kredietbank sloot het boekjaar met een netto gekonsolideerde winst van 9,775 miljard frank, 15,1 procent meer dan over 1992. Ondanks de zware recessie en de omgekeerde rentecurve behield KB haar winstkapaciteit. De rentemarge stagneerde, wat ruimschoots gekompenseerd werd door "diverse inkomsten'. Marcel Cockaerts, voorzitter van het direktiekomitee van Kredietbank, toonde zich tevreden met de winstontwikkeling. Twee negatieve faktoren wogen zwaar door: de zware recessie, met als gevolg minder kredietaanvragen en meer slechte kredieten. Daarnaast bleef de rentecurve invers, wat voor de traditionele transformatiefunktie van een kredietinstelling nefast is.