Winststijging Diamantbank door waardering

(tijd) - De Antwerpse Diamantbank boekte een winststijging van ruim 7 miljoen tot 379,9 miljoen frank, zo blijkt uit het jaarverslag. De winststijging is geflatteerd omdat de waarderingsregels van de portefeuille vastrentende effekten veranderd zijn. Deze verandering heeft een positieve invloed op het resultaat met 20,2 miljoen frank, zo meldt de kommissaris-revisor. Zoals de naam laat vermoeden is de Anwterpse Diamantbank gespecializeerd in de financiering van de diamanthandel. De Generale Bank bezit 36,95 van de bank, evenveel als de KB. BBL bezit 13,30 en Henfin Holding 12,80.