Winstwaarschuwingen geen verrassing meer

In de afgelopen twee weken kwamen Robert Half, Michael Page, Vedior en Hays met winstwaarschuwingen naar buiten. Erg verrassend was dat niet, omdat het nog eens een bevestiging opleverde van de slechte marktsituatie in met name Frankrijk en de VS. Marktcijfers in Frankrijk gaven aan dat de groei in de interimmarkt gedaald is van 16 procent in januari naar min 6 procent in augustus. Deze daling lijkt zich voorlopig nog wel even door te zetten, nu grote concerns zoals Alcatel en Peugeot recent nog meer ontslagen aankondigden. Meestal staan de tijdelijke krachten dan het eerst op straat. In de VS publiceerde het Bureau of Labor Statistics (BLS) de voorlopige werkgelegenheidscijfers in de zogenaamde help supply services sector voor de maand in september, waar werknemers van interimbureaus, maar ook de interimkrachten zelf onder vallen. Volgens het BLS stelde de sector tot en met juni 3,2 miljoen werknemers te werk, een jaar-op-jaar daling van 11,7 procent. In juli daalde dat nog eens met 10,8 procent, in augustus met 11,1 procent. Het is daarmee het slechtste kwartaal sinds bijna 20 jaar.Historisch gezien vertoont de interimsector een hoge mate van correlatie met het Bruto Nationaal Product. In de laatste 10 jaar, zo toont Merrill Lynch aan, is er een eenvoudige stelregel dat vanaf 1,5 procent groei van het BNP, elke procent extra groei resulteert in een groei van de interimsector met 5 procentpunten. Nu alle economen hun groeiprognoses voor de VS en Europa drastisch naar beneden hebben bijgesteld, komen de bijgestelde winstverwachtingen van de interimbedrijven dan ook niet als een verrassing.In het huidige klimaat worden vooral werving- en selectiebureaus, zoals Michael Page en Robert Half, hard geraakt. Deze laatste bedrijven behalen tot drie keer hogere marges bij het vervullen van een vaste betrekking dan voor interimwerk.Tijdens een presentatie met analisten weigerde het management van Vedior toe te geven dat in Frankrijk concurrent Adecco begonnen zou zijn met een prijzenslag, waardoor de marges sterk zouden verslechteren. Omdat de sector te maken heeft met hoge vaste lasten - gemiddeld maken die zon 80 procent van de operationele kosten uit - geeft een daling van de omzet een disproportionele grote druk op de uiteindelijke winstmarges. In de laatste 10 jaar is daarbovenop de schuldenlast in de sector zwaar toegenomen, voornamelijk ter financiering van de consolidatie in de markt. Hoewel de interimsector weinig kapitaalintensief zou moeten zijn, vertonen bijvoorbeeld Adecco, Randstad en Vedior toch een hoge schuldgraad, waar de schulden respectievelijk 33, 39 en 52 procent van de marktkapitalisatie uitmaken. De overlevingskansen hangen dan zwaar af van de vrije kasstroom die een onderneming kan genereren. Met name Randstad bevindt zich in dat opzicht in een kritieke positie.De moeilijkheden die laatstgenoemde onderneming ondervindt zijn CEO Hans Zwarts niet in de koude kleren gaan zitten. Hij kondigde zijn vertrek aan per december van dit jaar, een half jaar eerder dan gepland. In de benoeming van de oudgedienden Cleem Farla als de nieuwe CEO, en Leo Lindelauf in het directiecomité valt de hand van oprichter Goldschmeding te herkennen. Na zijn vertrek als CEO is Randstad alleen maar bergafwaarts gegaan. Toch lijkt, gezien de slechte marktomstandigheden, een hernieuwd vertrouwen in Randstad nog te veel gevraagd. PB