Winterthur België doet beter

(tijd) - Verzekeraar Winterthur België heeft in het afgelopen jaar 10,147 miljard fr. premieontvangsten geboekt tegen 11,25 miljard fr. in 1992. De daling is het rechtstreekse gevolg van een strengere selektie van risico's. Die droeg al meteen bij tot een opmerkelijke verbetering van het resultaat. Winterthur België realizeerde een bedrijfswinst van 354 miljoen fr. tegen slechts 77 miljoen fr. in 1992.(tijd) - Verzekeraar Winterthur België heeft in het afgelopen jaar 10,147 miljard fr. premieontvangsten geboekt tegen 11,25 miljard fr. in 1992. De daling is het rechtstreekse gevolg van een strengere selektie van risico's. Winterthur België realizeerde een bedrijfswinst van 354 miljoen fr. tegen slechts 77 miljoen fr. in 1992. De grootste bijdrage tot de winst werd geleverd door Winterthur Leven en Winterthur Europe Leven. Winterthur Leven is de nieuwe naam voor de bestaande dochtermaatschappij Vita Levensverzekeringen. Winterthur Europe Leven heet nu Starlife en opereert vanuit Luxemburg. Winterthur België/Luxemburg was afgelopen jaar goed voor een premie-omzet van 13,6 miljard fr. tegen 14,6 miljard fr. in 1992. De bedrijfswinst van de sektor niet-levensverzekeringen in België beliep 126 miljoen fr. In 1992 was er nog een verlies van 131 miljoen fr.