Advertentie
Advertentie

Winterthur lanceert gegarandeerd aandelenfonds Windex-2

(tijd) - Verzekeraar Winterthur Europe, het Belgische dochterbedrijf van de Zwitserse Winterthur Groep, brengt eind deze maand een nieuwe schijf van zijn kapitalisatieverzekering met veranderlijke opbrengst, Windex op de markt. Het rendement van de nieuwe Windex-2, die belegt in Belgische aandelen, is afhankelijk van de groei van de Brusselse beurs. Elk jaar wordt een bonus die overeenstemt met twee derden van de groei van de beursindex Bel20 als definitief verworven en vrij van roerende voorheffing vastgeklikt.Omdat Windex het ingezette kapitaal garandeert en de groei van de Bel20-index elk jaar voor een groot deel wordt 'vastgeklikt', gaat het om een gesloten beleggingsfonds. Op deze nieuwe schijf, Windex-2, kan bijgevolg maar tijdens een beperkte periode ingetekend worden. Deze inschrijvingsperiode start op 28 april en eindigt op 23 mei 1997. De toetredingskosten belopen 1.500 frank. Er zijn echter geen beurstaksen noch roerende voorheffing verschuldigd. Op de opbrengst van levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds moet normaal geen roerende voorheffing betaald worden, tenzij de verzekeraar een vast rendement 'moreel' waarborgt. Als het contract evenwel een looptijd heeft van meer dan 8 jaar vervalt die verplichting. Het Windex-2-contract beantwoordt aan die voorwaarden. In tegenstelling tot de Windex-1 die in februari 1996 werd uitgegeven, is de minimale koopsompremie die bij het begin van het contract moet gestort worden, verlaagd van 250.000 naar 100.000 frank. De participatiegraad -zijnde dat deel van de Bel20-stijging dat na één jaar als definitief verworven wordt vastgeklikt- is daarentegen gestegen van 50 naar 66 procent. De Windex-1 garandeerde wel een vast verworven rendement op eindvervaldag van 24 procent. De looptijd bleef gelijk op acht jaar en één maand. De Windex-1 die officieel op 4 maart 1996 begon te lopen, werd op 4 maart 1997 afgeklokt met een Bel20-winst van 26 procent waarvan de helft of 13 procent werd vastgeklikt als definitief verworven. Voor de Windex-1 haalde Winterthur Europe Verzekeringen in 1996 op één maand tijd een premieomzet van 145 miljoen frank binnen. KB