Winterthur vraagt hulp aan Zwitserse regering

(reuters) - Winterthur, de verzekeraar van de Zwitserse bankgroep Credit Suisse, maakte bekend dat de herwaarderingsreserve in juni is gekrompen tot 900 miljoen Zwitserse frank, ruim 608 miljoen euro. Om de financiële ademruimte te vergroten, vraagt de verzekeraar de regering de wet op de bedrijfspensioenen aan te passen.De herwaarderingsreserve bestaat uit niet gerealiseerde winsten op beleggingen voor eigen rekening van de verzekeraar. Het verschil tussen de aankoopprijs en de marktwaarde verschrompelt door de brede daling van de aandelenmarkten.De bankverzekeraar Credit Suisse zag zich daardoor in juni al genoodzaakt 1,1 miljard euro in zijn verzekeringsdochter te pompen. Door een gebrek aan financiële inkomsten kon Winterthur immers het beloofde rendement op levensverzekeringen niet langer waarmaken.Zonder de tussenkomst van moeder Credit Suisse kon Winterthur dus toen al geen correcte dienstverlening meer garanderen. Aangezien de situatie op de financiële markten er sindsdien niet is op verbeterd, vrezen analisten dat Credit Suisse de komende maanden nog enkele miljarden extra op tafel zal moeten leggen om Winterthur drijvend te houden.Om dat te vermijden wil de Zwitserse verzekeraar wil nu, net als enkele collegas, dat de Zwitserse regering besluit het gegarandeerde rendement op bedrijfspensioenen te verlagen. Eerder stelde Swiss Life al een verlaging voor van 4 naar 3 procent. Winterthur houdt het voorlopig op 3,25 procent.Dat neemt echter niet weg dat ook moeder Credit Suisse werkt aan nieuwe initiatieven om Winterthur te ondersteunen. Een daarvan is snijden in het dividend, de andere maatregelen worden tegen midden september bekendgemaakt.