Wisselverliezen NMKN kosten overheid dit jaar 1,9 miljard frank

(tijd) - De ministerraad van 3 december besliste om een extra budget uit te trekken voor het dekken van de wisselverliezen geleden door de NMKN medio de jaren zeventig en begin de jaren tachtig. Het gaat om een bedrag van 1,9 miljard frank omdat de regering 'onverwacht' het kapitaal moet aflossen van deze kredieten in Zwitserse frank. Het Rekenhof is niet gelukkig met de argumenten die de ministerraad gebruikte om extra middelen uit te trekken.De wisselkoersverliezen van de NMKN zijn een oud zeer. Ze zijn ontstaan op kredieten aan de nationale sectoren in het kader van steunverlening. De kredieten dateren van het midden van de jaren zeventig. De NMKN swapte de kredieten naar leningen in Zwitserse frank. Daar lag de rente toen gevoelig lager. Maar door de devaluatie in 1982 van de Belgische frank, ontstond er plots een groot verlies aan kapitaal.