Wisselverliezen NMKN versneld bijgepast

(tijd) - De ministerraad keurde een ontwerp van wet goed waarbij bijkomende kredieten worden voorzien voor de begroting 1997. Deze kredieten dienen om de wisselverliezen die de NMKN leed terug te betalen. De NMKN leed in de jaren zeventig en begin jaren tachtig een reeks verliezen op kredieten gegeven aan de 'nationale' sectoren. Kredieten die onder meer bestemd waren voor de scheepsbouw, de glas- en staalnijverheid.