Advertentie
Advertentie

Witboek over mobiliteit niet groen genoeg

Het wegverkeer in de Europese Gemeenschap is sinds 1970 verdubbeld. De uitstoot van koolstofdioxide door motorvoertuigen is in dezelfde periode met 76 procent gestegen. Dat staat in het witboek van de Europese kommissie over het gemeenschappelijk vervoersbeleid. Het wordt rond deze tijd besproken in de kommissie infrastruktuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dat is een nieuwigheid, op vraag van de verkeerskommissie van het Europees parlement. Die bestudeert de tekst eveneens. Maar naar ondemokratische Europese gewoonte is het de raad van ministers van verkeer die beslist.