Witte woede slaat om in vreugde na akkoord met ziekenhuizen

BRUSSEL (belga/tijd) - Na een tweede maratonvergade ring hebben vakbonden en werkgevers uit de privé-ge zondheidszorg kollektieve arbeidsovereenkomsten onder tekend. Daarmee is het personeel van de privé-ziekenhui zen, de rusthuizen en de thuisverpleging zeker dat de beloofde loonsverhogingen voor dit en volgend jaar wor den uitbetaald. De vakbonden spreken van een syndikale overwinning. Die werd her en der entoesiast gevierd.