Advertentie
Advertentie

Wittock bevestigt optimisme voor boekjaar 1993

(tijd) - De beursgenoteerde textielgroep Wittock van Landeghem stelt in een mededeling, naar aanleiding van de semesteriële resultaten, dat de winstcijfers over 1993 zeker niet zullen ontgoochelen. De groep bevestigt daarmee eerdere berichten in die zin. Vooral de Portugese produktie-eenheid Tecnox speelt hierbij een belangrijke rol. Tecnox boekte voor het eerst een winst van 4,1 miljoen frank voor zes maanden. Over dezelfde periode van 1992 werd nog tegen een verlies aangekeken van 18 miljoen.