Wittock van Landeghem haalt verlies van 27 miljoen frank

(tijd) - De textielgroep Wittock van Landeghem uit Temse heeft afgelopen jaar een groepsverlies (deel groep) geleden van 27 miljoen fr. door belangrijke verliezen bij het Portugese konfektiefiliaal Tecnox. De moedermaatschappij haalde een nettowinst van 12 miljoen fr. (min 54%) bij een omzet van 425 miljoen (minus 33%). Wittock verhoogt het nettodividend met 5% tot 150 fr. per gewoon aandeel.