Witwassers vinden steeds nieuwe sluipwegen

De FATF, de gespecialiseerde werkgroep in de OESO die zich met witwassen bezighoudt, meldt in zijn laatste jaarverslag dat er steeds meer nieuwe technieken voor het witten van crimineel geld worden gebruikt. De eerste vaststelling blijft dat er internationaal nauwelijks cijfers kunnen geplakt worden op de totale omvang van het gewitte geld, en evenmin op de omvang van criminele gelden die tegenwoordig massaal uit de gebieden van het voormalige Oostblok stromen. Opvallend is wel dat niet alleen drugs, maar ook steeds meer financiële criminaliteit zorgen voor fondsen die gewit moeten worden.De FATF voegt bij het recente jaarrapport 1995/96 een overzicht van de nieuwe technieken die gebruikt worden om geld te witten. Het probleem blijft razend snel groeien, wellicht is het ook daaraan te danken dat de waakzaamheid toeneemt. De vaststelling is dat drugsgelden niet altijd de grote bron zijn van het witten van crimineel geld. In Scandinavië liggen inkomsten uit financiële misdaden voor op drugsgelden. Belangrijke leveranciers van crimineel geld blijven ook de criminele organisaties.