Advertentie
Advertentie

Witwaswetgeving in een stroomversnelling (1)

Begin maart keurden de EU-ministers van Financiën in het kader van de richtlijn op de spaarfiscaliteit een standaardformulier goed om informatie tussen de lidstaten uit te wisselen over spaargelden van elkaars onderdanen. Vorige week deelde regeringscommissaris Zenner mee dat hij van plan is cashverrichtingen sterk aan banden te leggen in de strijd tegen het witwassen van criminele vermogensvoordelen. Europa zoekt naar meer controle op de geldstromen en verlangt van de Europese burger of marktdeelnemer openheid over zijn financiële toestand en zijn financiële transacties. Ook de ondernemer is gewaarschuwd.